Teamsupport1 gjør det enkelt å tjene penger!

Les hvordan du kan komme i gang nedenfor.

Her kan dere sette dere mer inn i hva vi tilbyr av veiledning og tips, samt produkt til din dugnad.
Følg våre anbefalinger, og dere vil få en effektiv dugnad med et godt resultat for klubben/foreningen.

3 steg til en vellykket dugnad

Planlegging

 • Hvorfor dugnad
 • Orienter deg i markedet
 • Intern organisering
 • Bruk kalkulator

Bestilling/Gjennomføring

 • Bestem periode
 • Selg via maler og nettverk
 • Bestill solgt antall
 • Egen logo
 • Lever ut

Nyt

 • Nyt dugnadsresultatet
 • Virkeliggjør drømmene

Hvorfor dugnad?

 • Før man i det hele tatt starter arbeide mot en dugnad er det viktig å ha klart for seg hvorfor man ønsker en dugnad. Hva er målet? Hvor mye penger ønsker vi at dugnaden skal gi, og hva skal pengene brukes til? Er det nytt treningsutstyr? Nye instrumenter? Reise til en cup? Betale lønn til en ny trener? Holde medlemskontingenten så lav som mulig? Det er viktig at dette målet defineres,og at flest mulig som skal delta i dugnaden forstår og er enige i dette målet; det gjør mye for motivasjonen til den enkelte, både barn og foreldre.

Orienter deg i markedet

 • Det er viktig å finne en god samarbeidspartner som kan tilby dugnadsstøtte i form av veiledning/råd og hjelpemidler under hele prosessen. Gjensidig tillit og trygghet er viktig i et hvert samarbeid, dugnad er intet unntak.
 • Det bør være et godt produkt som er lettsolgt, og samtidig positivt og samfunnsnyttig. Produktet bør gi dere positivt omdømme i lokalsamfunnet. Selvsagt er det også viktig at produktet gir god fortjeneste.

Tenk igjennom intern organisering

 • Forbered tydelig kommunikasjon med klubbledelse og hvert enkelt lag/avdeling sin dugnadsansvarlige. Skal dugnaden godkjennes på et foreldremøte er god kommunikasjon og en tydelig plan essensielt. Viktige punkter er innsalg og motivering, ansvarsfordeling, ansvarliggjøring, punktlighet og motivering igjen.
 • Planlegg når dugnaden skal gjennomføres, hvor lang periode den skal vare, og hvem som skal delta. Vi anbefaler varighet på en uke, maks 14 dager. Kort tidsperspektiv, med høyt fokus, gir gode resultater.
 • Vi anbefaler at alle ansvarlige går inn på vår side, og leser seg opp på Teamsupport1 sine hjelpemidler, salgs tips osv. Dette for best mulig å kunne motivere og gi kunnskap til sin gruppe før dugnadsstart.
 • Lagmedlemmene bør lese våre salgs-tips grundig og benytte seg av de hjelpemidlene som er tilrettelagt, samt sette seg inn i produktet. På den måten vil de kunne markedsføre og selge produktet på en effektiv og profesjonell måte.

Bruk kalkulatoren

Vi har lagt opp en kalkulator hvor dere lett kan prøve dere frem på hvor stor fortjeneste dere tror klubben kan få. Det kan manipuleres mellom hvor mange medlemmer som skal selge, hvor mange artikler dere tror hvert medlem kan selge, eller sette inn hvor mye penger dere trenger for å kunne reise til den cupen dere ønsker eller for å kjøpe det dere trenger av utstyr, instrumenter og lignende

Produktet leveres i kartonger à 4 stk, så antallet rundes opp til å bli delelig med 4.

Produktkalkulator Førstehjelpskoffert.

Antall medlemmer

Artikler/medlem

Fortjeneste (kr )

15 000

Antall artikler

60

Fortjeneste per artikkel

Fortjeneste (kr )

15 000

Det er i hovedsak to måter å gjennomføre dugnaden på:

 1. Start salget, gjerne ved å benytte en av våre salgs-maler, og send denne ut til venner og bekjente i medlemmenes nettverk. Samle inn totalt antall solgte produkter, og legg inn en ordre på vår hjemmeside. Bestill gjerne noen demo-produkter på forhånd som kan vises frem til medlemmer og mulige kunder.
 2. Basert på antatt salg fra kalkulatoren, legg inn en ordre, motta varene og fordel disse blant medlemmene.

Vi minner om at vi tar full retur på alle usolgte varer, slik at det ikke er noen fare i å legge en bestilling!

Vi har også en tjeneste hvor dere kan laste ned deres egen logo, og bestille klistremerker som dere kan sette på produktet. Dette vil bidra til en økt klubbstolthet, gjøre det lettere å selge produktene, og bidra til økt oppmerksomhet rundt deres klubb/lag.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte:

 • Informer alle om dugnadsperiode fra – til
 • Benytt sosiale medier i så stor utstrekning som mulig. Vi har laget ferdige salgs-maler som lastes ned fra vår hjemmeside. Disse kan redigeres for å gjøres mer personlige. Det kan også være lurt å laste ned klubbens logo i denne malen.
 • Send malen til venner, slektninger og andre som kan tenkes å ha behov for en førstehjelpskoffert, og som kan ha glede av å støtte klubben/laget.
 • Hver selger tar opp bestilling, med nødvendig kontaktinformasjon.
 • Etter at salgsperioden er slutt informerer hver enkelt selger antall solgte produkter inn til lagleder/dugnadsansvarlig, som deretter legger en totalbestilling. Eventuelle logoer til å sette på koffertene bestilles samtidig via vårt bestillingsskjema som ligger på nettsidene.
 • Når varene ankommer, gir dugnadsansvarlig beskjed om når og hvor varer kan hentes for utlevering til sluttkunder. Logoer deles ut samtidig.
 • Selgere setter på logo på førstehjelpskofferten, og deler ut til sine kunder.
 • Selgere får betalt av kundene, og overfører totalbeløpet til klubben.
 • Klubben mottar faktura med 20 dagers kreditt, og betaler denne ved forfall.

Det kan også være en idé å kontakte lokale bedrifter. Dette kan gi høyt salg per kontaktpunkt. De fleste bedrifter kan trekke fra momsen i sitt regnskap, så i slike tilfeller anbefaler vi å kontakte oss slik at vi sender faktura direkte til bedriften, og overfører fortjenesten til dere når fakturaen er betalt..

Kontakt vår logistikkpartner for avtale om eventuell retur av hele kartonger. Vi sender umiddelbart kreditnota.

Evaluer hvordan dugnaden har gått. Notér hva som gikk bra og ikke bra slik at neste dugnadsansvarlige får hjelp til å gjennomføre en enda bedre dugnad. Vi i Teamsupport1 er også svært interessert i å få tilbakemeldinger, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb i fremtiden.

Produktkalkulator Førstehjelpskoffert.

Antall medlemmer

Artikler/medlem

Fortjeneste (kr )

15 000

Antall artikler

60

Fortjeneste per artikkel

Fortjeneste (kr )

15 000

Reis på cup eller samlinger, sett ned medlemskontingenten eller kjøp nytt utstyr eller instrumenter. Kort sagt; nyt fruktene av en vel gjennomført dugnad!