Teamsupport1 gjør det enkelt å tjene penger!

Les hvordan du kan komme i gang nedenfor.

Her kan dere sette dere mer inn i hva vi tilbyr av veiledning og tips, samt produkt til din dugnad.
Følg våre anbefalinger, og dere vil få en effektiv dugnad med et godt resultat for klubben/foreningen.

4 steg til en vellykket dugnad

Planlegg

 • Orienter deg i markedet
 • Tenk igjennom intern organisering
 • Benytt vår kalkulator

Bestill

 • Antall artikler
 • Når og hvor varene ønskes mottatt
 • Egen logo

Gjennomfør

 • Kontakt lagledere/selgere
 • Fordel varene
 • Benytt våre salgstips
 • Evaluer gjennomføringen

Nyt

 • Nyt dugnadsresultatet
 • Virkeliggjør drømmene

Orienter deg i markedet

 • Før du starter er det viktig å finne en god samarbeidspartner. Det bør være et godt produkt som er lettsolgt, og samtidig positivt og samfunnsnyttig. Produktet bør gi dere positivt omdømme i lokalsamfunnet. Selvsagt er det også viktig at produktet gir god fortjeneste.
 • Din samarbeidspartner skal tilby dugnadsstøtte i form av veiledning/råd og hjelpemidler under hele prosessen. Gjensidig tillit og trygghet er viktig i et hvert samarbeid, dugnad er intet unntak.

Tenk igjennom intern organisering

 • Planlegg når dugnaden skal gjennomføres.
 • Forbered tydelig kommunikasjon med klubbledelse og hvert enkelt lag/avdeling sin dugnadsansvarlige. Punkter som er svært viktig å kommunisere er innsalg og motivering, ansvarsfordeling, ansvarliggjøring, punktlighet og motivering igjen.
 • Det er svært viktig at dere velger en effektiv betalingsmåte for kundene. Eksempler på dette kan være Vipps eller faktura. Ha også kontroll på varebeholdning og solgte produkter underveis.
 • Tiden fra lagansvarlig mottar produktene til de skal være solgt bør avtales på forhånd. Vi anbefaler en uke, maks 14 dager. Kort tidsperspektiv, med høyt fokus, gir gode resultater.
 • Vi anbefaler at alle ansvarlige går inn på vår side, og leser seg opp på Teamsupport1 sine hjelpemidler, salgstips osv. Dette for best mulig å kunne motivere og gi kunnskap til sin gruppe før dugnadsstart.
 • Lagmedlemmene bør lese våre salgstips grundig og benytte seg av de hjelpemidlene som er tilrettelagt, samt sette seg inn i produktet. På den måten vil de kunne markedsføre og selge produktet på en effektiv og profesjonell måte.

Bruk kalkulatoren

Vi har lagt opp en kalkulator hvor du lett kan prøve deg frem på hvor stor fortjeneste du tror klubben kan få. Du kan manipulere mellom hvor mange medlemmer som skal selge, hvor mange artikler du tror hvert medlem kan selge, eller sette inn hvor mye penger dere trenger for å kunne reise til den cupen dere ønsker eller for å kjøpe det dere trenger av utstyr, instrumenter, innkjøp av russebuss eller lignende

Produktkalkulator Førstehjelpskoffert.

Antall medlemmer

Artikler/medlem

Fortjeneste (kr )

15 000

Antall artikler

60

Fortjeneste per artikkel

Fortjeneste (kr )

15 000

Når du har kommet frem til det antall produkter du tror dere kan selge er det på tide å bestille.

For at vi skal klare å gi dere så høy fortjeneste som mulig har vi valgt å ha et lite lager for å holde kostnadene nede. Er dugnaden om kort tid – før tre måneder her. Vi anbefaler å bestille minst en pall, dvs 140 kofferter (35 kartonger á 4 kofferter). Dette gjør varehåndtering og frakt lettere og billigere for oss, og gir dere økt fortjeneste per produkt og totalt.

Er dere i en situasjon hvor dere planlegger en dugnad frem i tid (tre måneder +), er det beste å legge en bestilling hos oss med levering på den datoen dere måtte ønske. Vi legger da en bestilling direkte hos vår leverandør. Dere vil få jevnlige oppdateringer om hvor i prosessen deres bestilling er.

Vi har også en tjeneste hvor dere kan laste ned deres egen logo, og bestille klistremerker som dere kan sette på produktet. Dette vil bidra til en økt klubbstolthet, gjøre det lettere å selge produktene, og bidra til en økt oppmerksomhet rundt deres klubb/lag.

Produktkalkulator Førstehjelpskoffert.

Antall medlemmer

Artikler/medlem

Fortjeneste (kr )

15 000

Antall artikler

60

Fortjeneste per artikkel

Fortjeneste (kr )

15 000

Kontakt alle selgere / lagledere noen dager før varene ankommer, og angi tid og sted for henting. Eventuelle klistremerker med klubbens logo deles ut samtidig. Minn også alle på å sette seg inn i det salgsmateriellet som finnes på vår hjemmeside. Last ned mal for hvordan dette kan gjøres

Bestem betalingsmåte.

 • Varene betales til klubben ved avhenting, og selgerne beholder betaling fra kundene selv.
 • Varene utleveres, og selgerne betaler til klubben når varene er solgt.
 • Sluttkundene betaler direkte til klubben når de mottar varene.

Fordel varene til selgerne.

Betal varefaktura ved forfall.

Om noen selgere ikke får solgt alle varene, så spor opp toppselgerne og forsøk å få de til å selge resten. Husk at hvert solgte produkt øker fortjenesten!

Kontakt vår logistikkpartner for avtale om eventuell retur av hele kartonger. Vi sender umiddelbart kreditnota.

Evaluer hvordan dugnaden har gått. Noter hva som gikk bra og ikke bra slik at neste dugnadsansvarlige får hjelp til å gjennomføre en enda bedre dugnad. Vi i Teamsupport1 er også svært interessert i å få tilbakemeldinger, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb i fremtiden.

Reis på cup eller samlinger, kjøp nytt utstyr eller instrumenter, puss opp russebussen og nyt godene av en vel gjennomført dugnad!