GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Mellom Teamsupport1 AS, heretter kalt “Teamsupport1”, og forhandleren (se definisjon nedenfor), gjelder disse vilkårene og betingelsene («vilkårene og betingelsene»). Ved å kjøpe og selge Teamsupport1 produkter godtar forhandleren disse vilkårene og betingelsene, og det oppstår en bindende avtale mellom Teamsupport1 og forhandleren.

 1. Generelt

Teamsupport1 forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Slike endringer trer i kraft ikke tidligere enn fire (4) uker etter at de er kunngjort på teamsupport1.com. Eventuelle vesentlige endringer trer i kraft tidligst fire (4) uker etter at beskjed er sendt til forhandleren. Mindre endringer trer i kraft fire (4) uker etter at de er kunngjort på www.teamsupport1.com og trenger ikke å bli varslet til forhandleren for å være gyldig.

Definisjoner:

Forhandler
Henviser til den kontraherende parten til denne avtalen, det vil si foreningen når det gjelder idrettsklubber eller andre typer foreninger med flere inngående lag eller deler,  og individuell foreldre/klasseleder når det gjelder individuelle idrettslag eller individuelle foreninger og/eller skoleklasser. Forhandleren må, om den er et invidid, oppfylle kravene som gjelder administrator i avsnitt 5 nedenfor.

Administrator
Betyr en fysisk person som forhandleren, når denne er en forening, har utpekt til å fungere som kontaktperson mellom foreningen og Teamsupport1 i samsvar med avsnitt 5 nedenfor.

Salgsgruppe
Refererer til medlemmene av skoleklassen, idrettslaget, idrettslaget eller en annen forening som vil hjelpe forhandleren med å selge Teamsupport1 produkter.

Levering og distribusjon av Teamsupport1 produkter gjøres med sikte på at forhandleren gjennom salgsgruppen i en begrenset periode vil tjene penger på et felles mål som treningsleir, klassetur, instrumenter eller utstyr, etc. på fordelene ved videresalg av Teamsupport1 produkter til sluttkunder. Opptjente penger skal ikke påløpe for enkeltmedlemmer, men skal påløpe for alle medlemmer av salgsgruppen. Salgsgruppens inntekter skal brukes i sin helhet for å oppfylle klubben, laget, foreningen eller klassens felles mål.

Forhandleren skal selge Teamsupport1 produkter ved hjelp av medlemmene i salgsgruppen.

 1. Partenes juridiske status

Forhandleren forplikter seg til å kjøpe og selge Teamsupport1 produkter på egen hånd. Videresalget skal gjøres via oppsøkende virksomhet av forhandleren gjennom salgsgruppen.  Forhandlerens inntekter skal brukes i sin helhet og kun i ideelle aktiviteter og for lagets, foreningens, klassens eller lignendes felles mål.

Denne avtalen skal ikke føre til at Teamsupport1 i forhold til forhandleren anses som en arbeidsgiver, eller at forhandleren i forhold til Teamsupport1 anses å være en ansatt. Forhandleren skal ikke betraktes som kommissær eller kommersiell agent for Teamsupport1.

 1. Forpliktelser for Teamsupport1

Teamsupport1 forplikter seg til å støtte forhandleren i gyldighetsperioden for denne avtalen i tilfelle spørsmål og for å gi forhandleren all informasjon den måtte trenge for å distribuere produktene til sluttkunden.

 1. Forhandlerens forpliktelser

I tilfelle forhandleren er en forening, erkjenner forhandleren at det er en forutsetning for gyldigheten av denne avtalen og for forhandleren å distribuere Teamsupport1s produkter, at forhandleren har sørget for at administratoren er utnevnt og at en slik administrator oppfyller kravene som er pålagt dem i henhold til denne avtalen.

Forhandleren forplikter seg til å følge instruksjonene fra Teamsupport1 i forbindelse med kjøp og salg av Teamsupport1s produkter.

Forhandleren skal utføre sitt arbeid på en slik måte at produktene og varemerkets velvilje og omdømme opprettholdes og fortrinnsvis styrkes. Forhandleren inngår denne avtalen i forbindelse med bestilling av Teamsupport1s produkter.

 1. Administrator

Administratoren må være over 18 år, og godta at en eventuell kredittsjekk utføres.

Administratoren skal være ansvarlig for alle kontakter med Teamsupport1 i saker som dekkes av eller er relatert til denne avtalen, og er ansvarlig for at alle forpliktelser oppfylles.

Ved å godta denne avtalen erklærer administratoren at hen har fått fullmakt fra foreningen representert av administratoren til å inngå denne avtalen på vegne av foreningen og på annen måte handle på vegne av foreningen / forhandleren i samsvar med denne avtalen.

Administratoren skal konsultere, godta og overholde vilkårene i denne avtalen.

Administratoren skal overholde og respektere regler for alminnelig god oppførsel.

Administratorens personopplysninger lagres og behandles i samsvar med Teamsupport1s personvernerklæring.

Administratoren kan ikke overføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller dens rolle som administrator uten skriftlig samtykke fra Teamsupport1.

 1. Bestille produkter

Administratoren må legge inn skriftlig bestilling av produkter til Teamsupport1 via nettstedet www. teamsupport1.com. Instruksjoner for hvordan man bestiller finnes på nettstedet.

Ønsket leveringsdato angis i forbindelse med bestillingen.

Bestilleren vil automatisk motta en ordrebekreftelse via e-post når bestillingen er registrert.

Når bestillingen er på vei vil administratoren bli kontaktet av Teamsupport1s samarbeidspartner på logistikk for å avtale nærmere leveringstidspunkt.

Forhandleren er ansvarlig for at den angitte adressen for levering og faktura er riktig. Ytterligere kostnader som følge av mangler i forhandlerens data kan faktureres av Teamsupport1.

Teamsupport1 har rett til å avslå en bestilling eller kansellere en levering dersom Teamsupport1 fastslår at kredittvurderingen er lav, eller om forhandleren eller administratoren har mottatt betalingsnotater.

 1. Levering og frakt

Gratis frakt i hele Norge med unntak av Svalbard. Bestillingen leveres av Collicare som tar kontakt før levering for å bestemme tiden. Det skal være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen. Noen må være tilgjengelig på telefon på forsyningsdagen. Retur av varer avtales direkte med transportør.

Teamsupport1 har som mål å levere bestilte produkter på leveringsdatoen som er varslet til forhandleren i forbindelse med ordrebekreftelse eller på annen måte som avtalt mellom partene. I tilfelle leveranse ikke kan forekomme på det tidspunktet som er varslet til forhandleren eller på annen måte avtalt av partene, forplikter Teamsupport1 seg til å varsle forhandleren når levering forventes å være fullført.

Forhandleren må varsle Teamsupport1 via nettstedet i forbindelse med bestillingen som adresselevering skal gjøres til. Forhandleren er ansvarlig for at den angitte adressen er riktig. Ytterligere kostnader som følge av mangler i forhandlerens oppgitte informasjon kan faktureres av Teamsupport1.

 1. Mottakskontroll og klage fra forhandleren

Forhandleren skal sørge for at salgsteamet innen syv (7) dager etter levering mottatt fra Teamsupport1 vil utføre kontroller av produktene mot følgeseddelen. Hvis det mottatte produktet er synlig feil, eller hvis det er et avvik, må dette påtales til Teamsupport1 umiddelbart, men senest ti (10) dager etter levering mottatt fra Teamsupport1. Erstatningsprodukter  sendes i tilfeller der Teamsupport1 kan konkludere etter gjennomgang at produktet var feil eller var mangelfullt.

 1. Rett til retur

Bare uåpnede originalkartonger kan returneres  Returforsendelse betales i sin helhet av kunden.

Varer som skal returneres sendes tilbake senest 30 dager fra leveransedatoen. Skriftlig beskjed med antall produkter som skal returneres gis via e-post til info@teamsupport1.com

Returnerte produkter vil bli kontrollert av Teamsupport1 eller logistikkpartner. Returnerte varer som anses av Teamsupport1 for å være i samme stand som ved levering, blir kreditert forhandleren. En kreditnota vil bli sendt via e-post til forhandleren innen syv (7) dager etter mottak av returen.

 1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse er faktura med betalingsfrist 20 dager. Alle priser på nettstedet er inkusiv mva. Fakturaer sendes via e-post etter at produktene har forlatt Teamsupport1s lager.

Dersom faktura ikke er betalt innen forfall vil det belastes renter for sen betaling iht Norges Banks referanserente +8% enheter.

Når forhandleren har betalt full betaling til Teamsupport1 og ellers at alle partenes forpliktelser er oppgjort, anses partenes forpliktelser å være avsluttet.

Teamsupport1 har rett til å angi den anbefalte prisen for produktene mot sluttkunder.

 1. For tidlig opphør

Teamsupport1 har rett til å si opp denne avtalen i tilfelle forhandleren bryter sine forpliktelser i henhold til avtalen, og retting ikke skjer innen to (2) virkedager etter skriftlig forespørsel fra Teamsupport1.

 1. Forhandlerens kompensasjon

Forhandleren beholder differansen mellom prisen som er betalt av forhandleren til Teamsupport1 og prisen forhandleren får betalt av sluttkundene. Kompensasjonen kan variere avhengig av bestillingsvolum.

 1. Sluttkundens angrerett og klagerett

Sluttkunden har rett til å kansellere kjøpet innen 14 dager etter at produktet ble levert til sluttkunden.

Sluttkunden krever angrerett ved å kontakte forhandleren. Forhandleren forplikter seg til å informere sluttkunden om hans angrerett og hvordan den skal utøves. Forhandleren har rett til å returnere produkter som følge av sluttkundens utøvelse av angreretten. Sluttkunden har rett til å klage på defekte produkter ved å kontakte Teamsupport1 direkte. Returnerte produkter vil bli kreditert av Teamsupport.

Sluttkundens personopplysninger lagres og behandles i samsvar med Teamsupport1s personvernerklæring. Du kan lese om våre retningslinjer for personvern på våre nettsider.

 1. Annet

Forhandleren kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til vilkårene og betingelsene eller avtalen som forhandleren inngår med Teamsupport1 uten Teamsupport1s skriftlige samtykke.