Vår visjon: Alle skal ha like muligheter!

Sammen kan vi skape minner og opplevelser for livet. Ingen skal stå utenfor fordi de ikke har råd  – alle skal få mulighet til å være med! Vi hjelper dere å nå målene!

Et felles mål, en felles innsats med en felles glede og stolthet når målet er oppnådd – det er det Teamsupport1 handler om! Det kan være en reise med koret til en internasjonal korsamling, deltakelse i et idrettsarrangement, klassetur med de hvite bussene, korps som trenger instrumenter og så videre, – så lenge målet er felles for alle i gruppen og alle inntekter går direkte til formålet.

Våre verdier

Alle Har Lik Verdi

Vi skal være ydmyke og ærlige.

Langsiktighet

Vi ønsker å være med hele veien

Fellesskap

Vi er sammen om å nå et felles mål.

Entusiasme

Det er gøy underveis. Enkelhet, nysgjerrighet og glede.

Dette er Teamsupport1

Alex Vågenes

Solgt hjertestartere og førstehjelpsutstyr i eget firma i 15 år.

Per Morten Karlsen

Siviløkonom. Jobbet i finans, som selvstendig nærings-drivende og entrepreneur.

Toralf Riskild

Siviløkonom. Mange år som ansvarlig for økonomi og logistikk i stor kjede.

Våre partnere