Tjen 250 kr per solgte

produkt fra første salg!

  • Lettsolgt og nyttig

  • Ingen skjulte avgifter

  • Full returrett

  • Ingen risiko

  • Lite administrasjon

Takk for at du besøker vår side

Vi har stor respekt for alle som deltar i frivillig dugnadsarbeid over hele landet, og kanskje spesielt de som påtar seg ansvaret for å organisere og gjennomføre dugnaden! Vårt mål er å bli Skandinavias mest lønnsomme og effektive dugnadspartner for alle klubber og lag, slik at dere kan realisere de målene dere har satt dere på en så lett og lite arbeidskrevende måte som mulig. Dette skal vi klare ved å levere gode og innovative tekniske løsninger, gode produkter og ved å stille opp med råd, hjelp og topp service hele veien.

La oss bidra i dugnadsarbeidet

Temsupport1 er tuftet på en idè om å være en nyttig samarbeidspartner i frivillig dugnadsarbeid, der målet er å få best mulige resultater i inntektsbringende aktiviteter.

Førstehjelpskoffert

Vi starter med et nødvendig og lettsolgt kvalitetsprodukt som bør finnes i ethvert hjem, fritidsbolig, båt eller bil. Fortjenestemuligheten pr. salg er stor, og kofferten kan merkes med klubbens/foreningens logo.

Tilsvarende Førstehjelpskoffert selges andre steder for mellom kr 900 og kr 1.200. Vår anbefalte utpris er kr 499, hvilket gjør dette til et særdeles godt kjøp for kundene, samtidig som klubben/foreningen sitter igjen med en god fortjeneste per produkt!

Vi vil snart lansere nye, spennende og lønnsomme produkter

Les mer

Kalkulator

Bruk vår kalkulator til å beregne fortjenestemuligheten. Bestill etiketter med klubben/foreningens logo for å markedsføre dere ytterligere mot kundene! Les mer

Produktkalkulator Førstehjelpskoffert.

Antall medlemmer

Artikler/medlem

Fortjeneste (kr )

15 000

Antall artikler

60

Fortjeneste per artikkel

Fortjeneste (kr )

15 000

Bli en mer effektiv selger med våre salgstips!

Du skal nå starte å selge førstehjelpskofferter til inntekt for din klubb/forening. Det er et svært viktig arbeid, som du skal være stolt av. Samtidig er det et både morsomt og lærerikt. Husk at jo flere kofferter du selger, desto mer penger til dere. Her skal vi gi dere gode tips og informasjon,
Se våre salgstips